Mostar

Mostar, političko, finansijsko i kulturno središte kantona, smješten je podno obronaka planine Velež, Huma i Čabulje, u dolini rijeke Neretve, na nadmorskoj visini 60-80m.

Mostar je vijekovima na raskršću različitih civilizacija i svaka od njih je u njega utkala dio svoje posebnosti. To je grad sunca, zelenila, behara, koji se odlikuje ugodnom mediteranskom klimom koju karakterišu duga topla ljeta. Mostar je udaljen 60 km od mora, a u njemu i njegovoj bližoj okolici nalaze se poznati jedinstveni lokaliteti kulturno-historijskog blaga i nasljeđa, koji svjedoče o životu na ovom području još u predantičkim vremenima.

Mostar posjeduje kompletnu prostornu infrastrukturu, drumski i željeznički saobraćaj koji ide od sjevera ka jugu – Jadranskom moru, te moderan aerodrom. U dokumentima iz 1469. godine prvi put se spominje ime grad Mostar. Medu objašnjenjima porijekla imena najinteresantnija su dva: Mostar je dobio ime po mostarima, čuvarima mosta i po dvijema kulama koje je narod zvao mostare.

Grad je rastao i uskoro postao hercegovački centar. Još prije 1592.godine Mostar je bio sjedište muftije, 1767.godine postaje sjedište hercegovačkog mitropolita, a od polovine prošlog vijeka je i sjedište katoličkog biskupa.

Kroz Mostar teku Neretva i Radobolja a u njegovoj bližoj okolici nalaze se još rijeke: Drežanjka, Buna, Bunica i Jasenica.